MATINIK EK PEYI KI LIANNE ANBA MANMAN-LWA LAFWANS 2021

Primié "gran kozé alantou tout lanng yo ka palé adan péyi ki anba Manman-Lwa* la Fwans" fet en 2011, pakoté la Giyann. Pasé désan moun lakilti épi lédikasion té vini pou patisipé adan gran sanblaj-tala.

Chak péyi ki anba manman-lwa Lafwans té mété doubout an konvwa pou té pati La Giyann. Adan Konvwa matinik la té ni Joby Bernabé, Jean-Marc Rosier, Frédéric Ayangma, Lambert Félix Prudent, Florent Charbonnier épi Anne Pajard.

Pannan owozon 3 jou, bokantaj épi latilié té ka woulé bon woulé asou zafè sé lanng-lan atè lé Zantiy, l'Oséyan Endien épi l'Oséyan Pasifik. Silon sa konsez l'Ewop ka di, zafè "multilinguisme" la védi : "Lè adan an péyi osinon an koté ki piti oben gran, yo ka palé pasé an sel lanng, ki sé mes palé moun ki ka rété la, mes-tala pé ofisiel oben pa ofisiel, adan an latouwonni kon sa, sèten moun pé ka palé an sel lanng, kidonk palé lanng-yo selman".

Anfinaldikont, lè krey botantaj-ala bout, tou sé mapipi-a mété ko-yo dako pou matjé an konpanyi rikoumandasion éti yo kriyé "déklarasion kayenn". Matjaj-tala ka mandé pou gouvelman-an mété doubout an larel-politik ki ka pèmet lanng fwansé-a épi sé lanng réjional la viv ansanm-ansanm, kantékant adan péyi ki téritwè fwansé.

Pakoté Oktob 2021, kivédi 10 lanné aprè, ké ni dot kalté gran kosé alantou sé lanng-lan. Koutala, manifestasion-an ké fet la Réyinion. Sé pou yo pé sav koumanniè sitiyasion-an ka woulé, ek pou chaché ba sé lanng réjional la an balan adan tout sektè lavi.

A moman-tala, an lot konvwa moun Matinik ké pati La Réyinion. Adan krey moun-tala ké ni wouchachè, pwofésè, asosiyasion, matjè épi moun ki ka poté mannev ba lakilti.

Konmdifet, pou préparé gran manifestation-tala, ké ni pliziè latilié alantou sé lanng-lan ki ké dékaté pakoté mwa davril la. Evènman-tala ké sanblé diféran moun ki ka défann lanng kréyol la, ki adan zafè nimérik la, rékonnonmi-an, jaden-an épi lavi touléjou.

An plis di sa, toujou pou préparé gran kozé-a atè Matinik la, nou ké bokanté pawol épi pliziè moun ki ka ba lanng-lan lafos ek nou ké plibliyé tout sé ti potré-tala anlè nich-twel la.

Pou tout moun pé wè sé bel kozé-tala ki ké fet la Réyinion an, tout sé botantaj pawol la ké an direk asou paj facebook  LangKréol974 la.